PutiRaku

詳細
Zendingsdrang【電子書籍】[ Richard de Nooy ]

価格(税込):\1,243
概要:<p><strong>Oorlogscorrespondent en rampenjager JR Deo heeft zijn leven lang het noodlot achtervolgd naar alle uithoeken van de wereld. Hij is niet ongeschonden uit de strijd gekomen.</strong></p> <p>Op het Instituut voor Forensische Observatie wordt zijn mate van toerekeningsvatbaarheid onderzocht. De rust in zijn cel blijkt in eerste instantie ideaal om de verschrikkingen van het verleden en heden op te tekenen. Maar langzaamaan lijken sinistere figuren zich meester te maken van zijn pen om hun bekentenissen af te leggen. Ook zijn lotgenoten op het instituut beginnen zich te roeren. De gewelddadige, parano?de mannen vragen zich af wat Deo allemaal te melden heeft, en aan wie?</p> <p>`Het losgeslagen zoontje van <em>The Killing Fields</em> en <em>One Flew Over the Cuckoo s Nest</em> dat moet er op de omslag slaan, zegt Deo over zichzelf. `Verloren in een duister labyrint waar het laatste sprankje hoop als een ongrijpbaar vuurvliegje ronddwarrelt.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。